Comentariile membrilor:

 =  Cu deosebită stimă,
Alexandru Ciobanu
[30.Nov.05 23:19]
Un text ca un ciob de hologramă. Citești un fragment și îți reprezinți întregul. Găsești o amprentă și identifici un univers. Numai că fiecare reverberează în felul său, din punctul său cultural și de fiecare dată altfel. Permanent, orice intervenție din afară ne schimbă iar reacțiile, din ce în ce mai modificate, ne pietrifică. Găsești un ciob care îți structurează în minte întreaga amforă, așa cum o vezi tu. Nimeni nu o vede în aceeași lumină, prin aceeași frecvență, la aceeași amplitudine, cu aceeași lungime de undă. Pentru că nu ne acordăm aceste libertăți, suntem atât de diferiți și permanent în conflict.
Stimată doamnă, pentru că mi-ați prilejuit această experiență, v-am dedicat un text: Poemă în cod etrusc.


 =  punct
Elena Malec
[01.Dec.05 02:46]
Afirmatia din textul dvs. dl Ciobanu e un pic eronata. Gordon Childe nu a spus ca o civilizatie poate fi distrusă fără a i se distruge cultura, asta spun eu și am pus punct. Ceea ce arheiologul V.G, Childe spune e ca am preluat de la antici masura zilei si orei si calendarul.Nu văd ce obiecție aveți la astaș și dacă aveți să o auzim nu facem generalizări cu cioburi, ci explicăm de ce e ciob și ce vedeți în el. Asta e tărîmul ideilor, combatere cu idei, nu cu vorbe goale.

 =  Un text ca un ciob de hologramă
Alexandru Ciobanu
[01.Dec.05 12:22]
Stimată doamnă,
Expresia "Un text ca un ciob de hologramă" este o figură de stil. Tocmai pentru a nu fi înțeles greșit, făcusem încă două reluări:
-“Găsești o amprentă și identifici un univers,“ După o amprentă se poate identifica fără greșaeală un om.
-“Găsești un ciob care îți structurează în minte întreaga amforă, așa cum o vezi tu.”
Construcția nu are deci nimic peiorativ sau jignitor.
Am postat un eseu cu titlul Deochiul, care cuprinde multe elemente lămuritoare. Holograma, cu care astăzi ni se încântă ochii, și ni se încarcă mințile, a fost descoperită abia în 1971, de Denis Gabor, și a intrat în cotidianul fizic și literar. Este un fenomen ce stă la temelia vieții și a fost evidențiat, într-un limbaj afecvat și în Biblie, De apostolul Pavel:
1 Cor(12,12) "Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, - tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh,(forța de coeziune, echivalentă homeostaziei n.a.) ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh.Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: , - nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice: Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup" - nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mânii: ; nici capul nu poate zice picioarelor: . Ba mai mult, mădularele trupului, cari par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului, cari par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseță, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste: pentru ca să nu fie nici o desbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.
Și dacă suferă un mădular, toate mădularele sufăr împreună cu el; dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteti trupul lui Hristos, și fiecare, în parte, mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învătători; apoi, pe cei ce au darul minunilor ; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt prooroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună."

În ce privește punctul, aveți dreptate. Asta deviază direcția considerațiunii pe care am făcut-o la adresa artiștilor gurmanzi. Dar nu trebuie să vă supere. Nici eu nu reușesc întotdeauna să las întreg în farfurie, scheletul peștilor.
Dacă V.G. Childe ar fi săpat și mai adânc în documentație, ar fi dat poate peste Cartea lui Enoh, care are bunăvoința să ne transcrie tainele timpului și ale calendarului, pe care le-a aflat direct de la sursă, de la îngerul Uriel, [6], cărțile LXXI-LXXVIII.
Nu am nici o obiecție de făcut. Cred că sumerienii au preluat calendarul și metodele de determinare a timpului de la zei. Orașul Ur de unde a plecat neamul lui Avraam condus de tatăl lui, Terah, sau orașul Uruk ridicat de mesopotamieni, au poate o legătură directă cu îngerul Uriel. Oamenii s-au dovedit elevi silitori, aveau să deprindă mai apoi, atât calendarul și măsurarea timpului, cât și meteahna de a-și lăsa numele pe hărți.
Vă simt iritată și asta mă întristează.
Cu stimă.
6. CARTEA LUI ENOH - apocrif, ed. MIRACOL, București, 1997, traducere din limba franceză de Georgeta Constantin.

Nu sunt permise comentarii(texte) anonime!
Pentru a înscrie comentarii(texte)
trebuie să te înscrii şi să te autentifici.

Înapoi !