agonia
romana

v3
 

Agonia - Ateliere Artistice | Reguli | Mission Contact | Înscrie-te
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articol Comunităţi Concurs Eseu Multimedia Personale Poezie Presa Proză Citate Scenariu Special Tehnica Literara

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Texte de acelaşi autor


Traduceri ale acestui text
0

 Comentariile membrilor


print e-mail
Vizionări: 3230 .Ordonanță de Urgență Personală
personale [ ]
Colecţia: Culture Pub

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
de [adrian_nairda ]

2009-02-13  |     | Ceva mă face să fiu sigur că noi după ce deschidem ocheanul, în loc să-l punem la ochi cu partea aia pe unde e indicat să te uiți, ni-l punem cu partea cealaltă. Dar să trecem la fapte!
De câte ori se schimbă vremea pe mine mă mănâncă-n urechi în draci. Asta nu înseamnă că urechile mele sunt străchini. Strachina e ceva din care se mănâncă la comun ... în familie; de când nu mai am acces la biblioteca proprie, apelez la memorie – așa că dacă simt nevoia să spun că strachina e echivalentul blidului și greșesc, e treaba mea!
Există un HG, semnat de Petre Roman, care nici până-n ziua nu azi nu a ajuns la Monitorul Oficial; dacă nu mă-nșel e de prin februarie ’91! Știu însă cine a “uitat” să trimită normativul înspre publicarea sa unde trebuia, dar pe onoarea mea că e vorba de socrul Monicăi Columbeanu, bat-o norocul să o bată!
Acum urmează trei de “după”:
- După aia nu ne rămâne decât ... să ne uităm în: HOTÃRÂRE nr.417/bis/17 august/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, asta dacă “serviciile” nu vor să ne spună “de ce?”
- După care eu mă duc să mă culc - asta apropo de cele “făcute”, chipurile-n ’92!
- După ce ne lămurim, putem să ne punem fireasca întrebare: ce-are sula cu căciula/prefectura?, deoarece: “CAPITOLUL I DISPOZIÞII GENERALE Art. 1. În baza H.G. nr. 756/2003, Agenția Națională pentru Resurse Minerale s-a organizat și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, și este autoritatea competentă abilitată să aplice dispozițiile Legii minelor nr. 85/2003 și ale Legii petrolului nr. 238/2004.” – adică exact cum vă spuneam la început: dăm un HG în 2003 în care se face vorbirea despre a aplica o lege din 2004. Adică e ca-n filmele alea cu întoarcerea în timp!
Dar ... istoria merge drept înainte: drept pentru care în: Anexă PENTRU RESURSE MINERALE la ordinul nr.14/30.01.2008, se spune:
...
“CAPITOLUL V
ORGANIZAREA ȘI FUNCÞIONAREA DIRECÞIEI GENERALE GESTIONARE, EVALUARE ȘI CONCESIONARE RESURSE/ REZERVE, PETROL (D.G.G.E.C.R/R.P.)
Art. 18. Direcția Generală Gestionare, Evaluare și Concesionare Resurse/Rezerve Petrol (D.G.G.E.C.R/R.P.) este organul de lucru al Agenției care răspunde de organizarea, coordonarea și îndrumarea activităților de promovare a ofertelor și negocierea actelor juridice de concesiune, avizare și evidența a activităților specifice din domeniul cercetării geologice și exploării, gestionarea resurselor petroliere, precum și de organizarea și administrarea bazei naționale de date.
Art. 19. Direcția Generală Gestionare, Evaluare și Concesionare Resurse/Rezerve Petrol are următoarele atribuții principale:
a) cu privire la resursele/rezervele de petrol (Compartimentul Gestionare, Evaluare, Concesionare Resurse Petrol și Compartimentul Reglementare - AvizareLucrări):
1. întocmește periodic, lista perimetrelor care se concesionează, în condițiile legii, o supune aprobării prin Ordin al președintelui A.N.R.M. și o transmite spre publicare la Monitorul Oficial al României și la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
2. verifică documentațiile tehnice pentru delimitarea și fundamentarea perimetrelor în vederea oferirii în cadrul unor runde la apel public, pentru activități de explorare, exploatare sau înmagazinare subterană și stabilește, împreună cu specialiștii din celelalte direcții perimetrele care întrunesc condițiile pentru a fi promovate pentru concesionare;
3. elaborează în conformitate cu prevederile legale și în colaborare cu Compartimentul Juridic procedura de desfășurare a rundelor de ofertare și o supune aprobării prin Ordin al președintelui A.N.R.M.;
4. organizează și efectuează activități de pregătire a pachetelor de date și a celor promoționale, pentru punerea în valoare a rezervelor petroliere;
5. stabilește clauzele și condițiile orientative de întocmire a actelor juridice concesionare pentru fiecare obiectiv de explorare, exploatare sau de înmagazinare subterană, în vederea negocierii acestora cu potențiali concesionari;
6. reglementează derularea operațiunilor petroliere, prin norme, regulamente și instrucțiuni tehnice;
7. acordă permise de prospecțiune, în condițiile legii;
8. asigură, în condițiile legislației în vigoare, prezentarea și evaluarea ofertelor pentru concesionare și comunică rezultatul concursului;
9. elaborează în colaborare cu compartimentul juridic modele de acord petrolier, pe baza cărora se vor negocia actele juridice respective;
10. stabilește clauzele și condițiile acordurilor petroliere prin negociere cu câștigătorii unor apeluri publice de ofertă, organizate în condițiile legii și urmărește procesul de aprobare a acestora prin hotărâri ale Guvernului ;
11. încheie protocoale și acte adiționale la acordurile petroliere prin negociere cu titularii acestora în condițiile legislației în vigoare și a prevederilor acordurilor respective;
12. analizează și emite referatul de aprobare al DGGECRRP referitor la cererile titularului de acord petrolier de a transfera, parțial sau total, unei alte persoane juridice, drepturi dobândite și obligații asumate prin acordul petrolier, în condițiile legii;
13. propune spre aprobare ca, în limitele unui perimetru de exploatare, să se acorde unor persoane juridice, altele decât titularul acordului petrolier dreptul de explorare și/sau exploatare pentru unele resurse minerale, în condițiile legii;
14. elaborează decizia de încetare a concesiunii, în condițiile legii;
15. analizează și propune spre aprobare acordul privind asocierea titularului acordului petrolier cu alte persoane juridice în vederea executării de operațiuni petroliere, în condițiile legii;
16. propune inițierea unui apel public de ofertă pentru concesionarea perimetrelor cu activitate de exploatare temporar închisă, ca urmare a cererii de încetare a activității prezentată de un titular de acord petrolier, în condițiile reglementărilor în vigoare;
17. în situația în care până la termenul limită stabilit de la data apelului public de ofertă nici o persoană juridică nu și-a exprimat interesul, va elabora și înainta spre aprobare decizia de încetare definitivă a operațiunilor petroliere;
18. stabilește prin acordurile petroliere volumele și valorile programului minimal de lucrări necesare precizării perspectivei perimetrului respectiv și termenele de execuție;
19. colaborează la elaborarea instrucțiunilor tehnice prevăzute în legislația specifică, conform atribuțiilor care îi revin;
20. propune, în condițiile legii împreună cu direcțiile generale și D.E.F.R.U.A., tarifele pe care A.N.R.M. le percepe pentru actele elaborate în exercitarea atribuțiilor sale sau pentru consultarea și utilizarea unor documente și informații referitoare la resursele minerale;
21. contribuie împreună cu D.E.F.R.U.A. la gospodărirea rațională a resurselor materiale și financiare aflate la dispoziția agenției;
22. informează obligatoriu și operativ D.G.I.S.T.A.M.O.P. asupra acordurilor petroliere încheiate și a conținutului acestora;
23. asigură păstrarea secretului, în condițiile legii, și respectarea reglementărilor privind transmiterea către terți a datelor și informațiilor privind resursele petroliere din România;
24. gestionează și organizează Fondul Geologic Național și constituie Fondul Național de Resurse/Rezerve de petrol, proprietate publică a statului, pe baza confirmării rezervelor de petrol; datele oficiale cu privire la rezerve și la resurse sunt cele înscrise în Fondul Național de Resurse/Rezerve de către A.N.R.M.;
25. constituie Fondul Național de Resurse/Rezerve pentru rezervele de petrol, pe baza înregistrărilor inițiale și a evoluției anuale a resurselor și rezervelor, ca urmare a operațiunilor petroliere efectuate și transmise de către titularii actelor de concesiune, potrivit legii; în acest sens, primește, verifică și înregistrează, pe răspunderea concesionarului și confirmă rezervele de petrol, de regulă în etapa de concesionare;
26. solicită, după caz, expertizarea documentațiilor de evaluare a resurselor/rezervelor de petrol propuse pentru înregistrare/confirmare și exploatare;
27. stabilește lista documentațiilor, datelor și informațiilor pentru care se percep tarife pentru consultare și achiziționare propunând valoarea acestora;
28. elaborează proiectul de încheiere privind confirmarea/înregistrarea resurselor/rezervelor, propune aprobarea acestuia după negocierea și semnarea acordurilor și înregistrează în Fondul Național de Resurse/Rezerve datele rezultate după negocierea și semnarea acordurilor petroliere de exploatare;
29. furnizează celor interesați, în condițiile legii, datele existente în Fondul Geologic Național și în Fondul Național de Resurse/Rezerve, în scopul întocmirii de oferte pentru concesionare în vederea efectuării de operațiuni petroliere;
30. verifică îndeplinirea condițiilor legale și aprobă începerea operațiunilor petroliere convenite prin acordurile petroliere aprobate prin hotărâri ale guvernului;
31. avizează documentațiile privind executarea lucrărilor geologice, de dezvoltare sau de exploatare prevăzute în acordurile petroliere, precum și documentațiile care propun abandonarea sondelor de cercetare geologică;
32. verifică, din punct de vedere al situației resurselor și rezervelor, documentațiile de încetare definitivă a operațiunilor petroliere în condițiile legii;
33. avizează volumele și termenele de execuție a lucrărilor de exploatare, în afara programului minimal stabilit;
34. primește, verifică și arhivează rapoartele anuale privind activitatea de prospecțiune desfășurată și rezultatele obținute, precum și raportul final cuprinzând metodele de investigare aplicate și rezultatele obținute, întocmite de titularul de permis;
35. primește, verifică și arhivează rapoartele anuale cu datele, informațiile și documentele legate de operațiunile petroliere executate, precum și rezultatele obținute;
36. studiază și, după caz, emite puncte de vedere asupra rapoartelor referitoare la modificările survenite în comportarea zăcămintelor în procesul de exploatare, altul decât cel prevăzut în proiectul tehnic de exploatare;
37. rapoartele trimestriale, unde este cazul, se înaintează de titulari la compartimentele de inspecție teritorială ale A.N.R.M. în termenul stabilit, unde sunt verificate, arhivate și ținute la dispoziția A.N.R.M.;
38. solicită titularului acordului petrolier să se asocieze cu titularii unor perimetre adiacente, în cazul în care se constată, prin lucrările executate, continuitatea hidrodinamică a zăcământului în acele perimetre, pentru a se asigura o valorificare eficientă a rezervelor;
39. solicită titularului de acord petrolier încheierea unui „protocol” pentru exploatarea unor rezerve suplimentare rezultate ca urmare a îmbunătățirii tehnologiei sau prin modul de comportare în exploatare a zăcământului, în limitele duratei legale a acordului petrolier;
40. analizează și supune spre aprobare, în condițiile legii, cererea adresată de titularul unui acord sau permis, de a transmite altor persoane fizice sau juridice sau a face publice datele și informațiile rezultate din operațiunile petroliere desfășurate, din perimetrul în care execută lucrări;
41. urmărește prin compartimentele de inspecție teritorială respectarea de către titularii de acorduri petroliere, a prevederilor convenite și a celor stipulate în actele normative specifice operațiunilor petroliere ;
42. verifică împreună cu D.G.I.S.T.A.M.O.P. programele și preliminariile anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatării;
43. analizează și avizează documentațiile de suspendare sau de încetare a operațiunilor petroliere, în condițiile legii;
44. constată dacă se respectă obligația persoanelor juridice străine care au obținut dreptul de a efectua operațiuni petroliere, de a înființa și menține, pe toată durata concesiunii, o filială sau o sucursală în România;
45. analizează și constată, epuizarea rezervelor de petrol din cadrul unui zăcământ, consemnând încetarea exploatării;
46. analizează, verifică informațiile și participă la stabilirea cauzelor privind erupțiile libere la sondele de petrol și raportează conducerii A.N.R.M. constatările făcute și măsurile întreprinse pentru înlăturarea evenimentului;
47. aplică sancțiuni contravenționale sau, după caz, sesizează organele de cercetare penală și propune suspendarea sau retragerea licențe/acordului când se constată situații neconforme celor prevăzute în acorduri, licențe sau permise.
48. organizează și administrează baza națională de date care trebuie să cuprindă toate informațiile specifice referitoare la resursele petroliere ale României, potrivit prevederilor legale.
49. participă în comisiile de atestare a capacității tehnice și profesionale pentru domeniul petrolier, prin desemnare prin ordin al Președintelui A.N.R.M. ;
50. prin compartimentele de inspecție teritorială din coordonarea sa, se duc la îndeplinire sarcinile și responsabilitățile specifice:
- urmărește respectarea de către titulari a prevederilor stabilite în acorduri petroliere a măsurilor dispuse în scris de către A.N.R.M. și a celor stipulate în actele normative specifice operațiunilor petroliere;
- verifică exactitatea datelor și informațiilor privind activitatea desfășurată de către titularii actelor de concesiune;
- verifică datele și informațiile din rapoartele privind evidența și mișcarea resurselor/rezervelor petroliere transmise de titularii acordurilor petroliere pentru completarea Fondului Geologic Național și a Fondului Național de Resurse/Rezerve;
- verifică și întocmește note de constatare privind executarea lucrărilor prevăzute în avizele la programul de prospecțiune/explorare/dezvoltare;
- verifică solicitările de scoatere din evidență a rezervelor de petrol din cadrul unui zăcământ.
51. reprezintă autoritatea competentă în conferințe, expoziții, simpozioane interne sau internaționale cu caracter de promovare a instituției și a unor runde de apel public de ofertă, prin mandat al Președintelui A.N.R.M.;
52. participă la echipe interdepartamentale de negociere a unor tratate internaționale, sau în comisii aflate sub tutela unor organisme internaționale (UE, ONU, etc.) prin mandat al Președintelui A.N.R.M. și la solicitarea unor alte entități guvernamentale. ... “
folosește cuiva?
Să vedeți ce frumos scrie în normativ ce are de făcut direcția juridică a A.N.R.M.-ului! Te ia cu frisoane.


Motivație
În urma celor recent întâmplate emit următoarea Ordonanță de Urgență Personală.

Ordonanță de Urgență Personală nr.1/13 februarie 2009
Art 1. Se desființează A.N.R.M.
Art 2. Fostul Prim-ministru înfundă pușcăria.
Art 3. Prezenta Ordonanță se aplică fără drept de apel și fără minimum de îngăduință.
Art. 4. Prezenta Ordonanță se publică în Monitorul Meu Personal.

Semnatura
Adrian Firică.  | index


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa Literaturii, poeziei şi culturii. Scrie şi savurează articole, eseuri, proză, poezie clasică şi concursuri. poezii
poezii
poezii  Căutare  Agonia - Ateliere Artistice  

Reproducerea oricăror materiale din site fără permisiunea noastră este strict interzisă.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politică de publicare şi confidenţialitate

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!